ICOM IC-7300 mods

Aquesta pàgina pretén recollir les modificacions que es poden fer al Icom IC-7300.

NOTA: Si algú intenta fer aquestes modificacions ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. En cap cas, Radioaficionats del Pallars es fa responsable dels danys que pugi ocasionar la manipulació dels equips.
Es recorda que no està permès l’ús d’equips de ràdio fora de la banda assignada a cada servei.
Qualsevol modificació aquí explicada és de caràcter experimental, i és possible que pugui fer  perdre la garantia del fabricant.

MOD 1: Ampliació de la freqüència de transmissió. 

El 7300 no pot transmetre a les bandes autoritzades de 60m i de 4m. Amb aquesta modificació l’aparell és capaç de transmetre i rebre a tot l’espectre de HF i fins a 70MHz, per tant, també a les dues bandes abans mencionades. Com he indicat abans, aquesta modificació ANUL·LA la garantia de l’aparell.

Desmunteu la tapa inferior de la ràdio, i cerqueu la matriu de diodes, a tocar del xip més gran.
Per aconseguir recepció, RX 0.030-74.8Mhz (eliminar D416)
Per aconseguir transmissió, TX 0.1-74.8Mhz (eliminar D422) (D419 ha d’estar posat)
** Per obrir únicament la banda de 60Metres, 5.255-5.405Mhz (eliminar D405)

Agraïments a Marcus, PA2DB.

Un cop feta aquesta modificació, els canvis es mantenen amb les noves versions del firmware.

Per accedir a la placa del microprocessador cal treure la tapa inferior del equip. Per fer aquesta modificació cal tenir bona vista o una lupa, i un soldador amb presa de terra. Cal observar les normes de descàrrega electrostàtica al manipular aquest equip. Poseu-vos el braçalet electrostàtic, poseu a terra la carcassa de la ràdio i, com ja he dit useu un soldador amb presa de terra.

 

MOD 2: Canvi del ventilador.

En ambients silenciosos, el fet que el ventilador de l’aparell es posi en marxa en cada transmissió por ser molest. Aquí expliquem com substituir el ventilador original per un altre de molt baix soroll. El resultat és sorprenent. Aquesta modificació és reversible, i si es fa amb cura no invalida la garantia.

Doncs és tant senzill com substituir el ventilador original, i guardar-lo per si mai heu d’enviar el equip a fàbrica, per un “Noctua NF-A8 PWM” on els cables  groc (positiu) i negre (negatiu) s’han de connectar al lloc on va el connector del ventilador original. els cables verd i blau no s’usen. Deixeu-los aïllats.

 

MOD 3: Modificació del nivell d’ALC

Alguns usuaris es queixen que l’aparell dóna poca potència en SSB. Ho diuen en veure que el vatímetre marca poca potencia al parlar davant el micròfon. Realment l’equip dóna tranquil·lament els 100w PEP, però son pocs els vatímetres que ho poden visualitzar.
Aquesta modificació no la recomanem, ja que si bé s’aconsegueix augmentar la potencia mitjana de transmissió es fa amb perjudici de les IMD de l’equip, i, en cap cas, aquesta millora és significativa vers als nostres interlocutors.  Aquesta modificació ANUL·LA la garantia de l’aparell.

Adjunto l’enllaç original d’aquesta modificació.

http://sp3rnz.blogspot.com/2017/01/icom-ic-7300-ssb-power-mod.html

 

MOD 4: Ampliació del rang de treball del sintonitzador automàtic incorporat

El Icom IC-7300 porta incorporat un acoblador automàtic que quan les SWR estan per sobre del 3:1 (16 Ohm a 150 Ohm) es desactiva. Per poder treballar amb SWR superiors cal posar el mode EMERGÈNCIA, però la potencia de sortida queda limitada a la meitat, 50w.
El sintonitzador que incorpora el Icom IC-7300 és de dimensions iguals a molts aparells de marques conegudes com ara LDG o MFJ que poden suportar sense problemes els 150W.
Això permet que, en condicions normals, l’aparell sintonitzi antenes de SWR fins a 10:1 (5 Ohm a 500 Ohm), igual que els altres acobladors del mercat. Aquesta modificació ANUL·LA la garantia de l’aparell.

 

La modificació consisteix a fer que el circuit de detecció SWR a TUNER UNIT sigui lleugerament menys sensible. Això NO afecta al circuit de detecció SWR principal de la unitat de potencia (PA) que s’encarrega de mesurar la SWR i mostrar-la a la pantalla. Així, la lectura SWR (SWR que la PA “veu” a la sortida) no canvia. El circuit de protecció PA també obté els valors de SWR i controla la potència quan SWR (a la sortida PA) puja massa. Només es modifica el circuit secundari de detecció SWR de la unitat TUNER, que només s’utilitza per a l’operació de sintonitzador d’antenes.

Després d’aquesta modificació, el rang d’operació del sintonitzador és molt més ampli (moltes d’antenes no ressonants es poden sintonitzar fàcilment) i, a continuació, es pot utilitzar tota la potència de l’amplificador final. Com s’ha dit abans, la lectura de SWR a la pantalla de l’IC-7300 continua sent correcta i sense canvis.

La modificació consisteix a afegir una resistència de 100K Ohm en paral·lel a la resistència R1507 a la unitat TUNER. Pot ser una resistència estàndard o una versió SMD petita. La resistència de 100K Ohm es posa entre el punt d’unió de R1507 i R1506, i massa.

Per accedir a la placa del sintonitzador cal treure la tapa inferior del equip. Per fer aquesta modificació cal tenir bona vista o una lupa, i un soldador amb presa de terra. Cal observar les normes de descàrrega electrostàtica al manipular aquest equip. Poseu-vos el braçalet electrostàtic, poseu a terra la carcassa de la ràdio i, com ja he dit useu un soldador amb presa de terra.

imatge:

Font: sp9soy, radioaficion.com, grup de usuaris del Icom 7300 a yahoo.com, i altres pàgines de la xarxa.

 

Mod 5: Afegir sortides per un transverter.

Aquesta modificació es ven en forma de kit per Kuhne Electronic al preu de 27€

Aquesta modificació i la número 6 no es poden fer simultàniament.

Atès que el transceptor IC7300 no disposa de sortida de transverter, s’ha desenvolupat una petita PCB per permetre la connexió d’un transverter.
El circuit descrit aquí està destinat a la instal·lació dins el transceptor. En aquest cas, el connector
es col·loca a la part posterior, al lloc està destinat a la connexió d’un sintonitzador extern. Aquest connector es deixa a l’interior del aparell.
El circuit separa la connexió de RF del transceptor entre la placa de RF i la placa de PA.
El mòdul transverter s’activa alimentant + 12V a través de l’entrada TRX-IN. Ara, el senyal de transmissió (uns 0,3 mW) és a la presa TX-OUT i la entrada del receptor al sòcol RX-IN.
El circuit original de TXes carrega amb amb 47 OHM a l’entrada. No es desactiva el transmissor de cap altra manera, ja que en cas contrari, són necessàries les intervencions en el transceptor, que exclouen un possible servei de garantia del fabricant.
La placa de circuit imprès està fabricada en material epoxi de 1,5 mm de gruix i simplement s’instal·la a la posició que es mostra al manual. A la part inferior de la placa dos peces curtes de 35 ohm 3,6 mm de cables semi-rígids són soldats, que tenen les dimensions correctes per adaptar-se als endolls de la unitat de RF del transceptor. Aquestes longituds curtes de cable s’han d’ajustar en longitud i orientació.

Adjunto enllaç al manual i al fabricant del kit:

https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/en/shop/new/Transverterinterface+for+IC7300+KIT/?card=1820#_tab_content1

 

MOD 6 – Antena de recepció separada de la de transmissió.

Aquesta modificació és fàcil de fer, tot i eue es ven en kit al preu de 39$ per la casa Inrad.

Consisteix en treure a l’exterior el cable que uneix la placa PA i la Placa RF, per tal de separar els senyals de RX i TX.

Aquesta modificació i la número 5 no es poden fer simultàniament.

Com diuen que una imatge val més que mil paraules, us deixo un video de la instal.lació.

MOD 7 – Polsador de TUNE

Un altra cosa que li falta a la 7300 és una manera fàcil de posar un senyal de poca potencia per ajustar acobladors externs. Aquesta modificació és vàlida per molts altres equips de la casa ICOM.
De fet, ni tant sols es tracta d’una modificació del equip, si no més aviat d’un accessori.
Per fer aquesta mod necessitem un connector MOLEX de 4 pin, un diode, una resistència de 47Kohm i un polsador.

Esquema del projecte. font: http://www.g4izh.co.uk

Esquema del projecte. font: http://www.g4izh.co.uk

El connector MOLEX pot esser substituït per un connector similar d’una font d’alimentació d’ordinador, tenint en compte que cal tallar un lateral per que entri per la part de la fletxa del connector de la emissora.
Un cop fet el circuit, veurem que en polsar el polsador l’equip es posa en transmissió amb una potencia de 10w, suficients per ajustar el nostre acoblador manual. Cal tenir en compte que el mesurador SWR del equip no funciona mentre fem aquest ajust, i és fa necessari un mesurador extern (que sol incorporar el acoblador manual).
Modificació suggerida per EA3CA, el company Carles de Tremp

Font: http://www.g4izh.co.uk/push-button-tune-mod.html